Gastouderbureau Het Blije Vogeltje

Ieder kind verdient de beste opvang!

Onze gastouders

Onze gastouders zijn te bekijken per plaats. Op onze website stellen zij zich voor en geven ze praktische informatie als welke dagen zij werkzaam zijn en hun openingstijden. Heeft u vragen of wilt u graag kennismaken? Neem dan contact met ons op zodat wij dit voor u kunnen verzorgen. Hieraan zitten geen kosten verbonden.

Wettelijke eisen

Al onze gastouders die u op onze website kunt vinden voldoen aan de wettelijke eisen en wij toetsen dit ook nog eens regelmatig. Deze wettelijke eisen zijn ontzettend belangrijk om kwalitatief goede opvang te bieden en hierdoor heeft de ouder recht op kinderopvangtoeslag.

Een gastouder dient:

-       Minimaal 18 jaar oud te zijn.

-       Niet inwonend bij de vraagouder te zijn.

-       Te beschikken over een diploma of certificaat dat voldoet aan de eis om als gastouder te mogen werken.

-       Een cursus kinder-EHBO te hebben gevolgd en deze steeds tijdig te verlengen.

-       Te beschikken over een verklaring omtrent het gedrag evenals zijn of haar meerderjarige huisgenoten.

-       Ingeschreven te staat in het personen register kinderopvang.

-       Een geldig LRKP nummer te hebben.