Gastouderbureau Het Blije Vogeltje

Ieder kind verdient de beste opvang!

Kinderopvangtoeslag

Wanneer uw gebruik maakt van een kinderopvanglocatie die voldoet aan de wettelijke eisen heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Wij zien toe dat onze gastouders aan deze wettelijke eisen voldoen en u daarom kinderopvangtoeslag mag aanvragen. Voorwaarden hiervoor is wel dat u beide werkzaam bent (of naar school gaat). 

Hoeveel toeslag u ontvangt is afhankelijk van uw inkomen, hoeveel u werkt, de soort opvang en hoeveel uur u afneemt. Wij helpen u graag om een berekening te maken van het aantal uur dat u toeslag mag aanvragen. U kunt vervolgens zelf de aanvraag indienen via de Belastingdienst. Let op dat u dit op tijd doet, de belastingdienst heeft namelijk gemiddeld 5 weken nodig om uw aanvraag te verwerken.

Het maximale uurtarief waar u toeslag over krijgt voor gastouderopvang is voor 2019 gesteld op: € 6,15 per kind.

Voor meer informatie over kinderopvangtoeslag kunt u contact met ons opnemen of u kunt kijken op de website van de Rijksoverheid.