Gastouderbureau Het Blije Vogeltje

Ieder kind verdient de beste opvang!

Onze visie

Gastouderopvang is in onze ogen een professionele vorm van kinderopvang en zo willen wij het als gastouderbureau ook benaderen. We vinden het belangrijk dat onze gastouders goede scholing hebben gehad, dat de opvanglocaties veilig zijn en vooral dat jullie je kind(eren) er met een gerust gevoel kunnen brengen.

Onze visie op kinderopvang hebben we uitgebreid verwoord in ons pedagogisch beleidsplan wat bij ons is op te vragen. Onze gastouders zijn op de hoogte van onze visie en staan hier achter. Hieronder lees je een aantal korte punten uit ons pedagogisch beleidsplan:

Rust, reinheid en regelmaat

Rust, reinheid en regelmaat zijn 3 waarden die wij als gastouderbureau hoog in het vaandel hebben staan.

Rust: staat voor de gelegenheid die kinderen moeten krijgen om te wennen en vertrouwen te krijgen in en aan de gastouder en de omgeving. Daarnaast vinden we dat kinderen de kans moeten krijgen om zelf keuzes te maken en zich te ontwikkelen in hun eigen tempo.

Reinheid: we stellen een groot belang aan een hygiënische en veilige opvangruimte en aan gastouders die kinderen hygiëneregels meegeven. Zo kunnen we zorg dragen voor gezonde opvang!

Regelmaat: Een duidelijke structuur in een opvangdag geeft kinderen veiligheid en vertrouwen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor kinderen om tot ontwikkeling te kunnen komen. We helpen gastouders graag door mee te denken over een prettig en haalbaar dagritme.

De 4 basisdoelen in de kinderopvang

Het creëren van emotionele veiligheid, het stimuleren van sociale competenties, het stimuleren van persoonlijke competenties en het bijbrengen van normen en waarden zijn de 4 basisdoelen in de kinderopvang. Wij verwachten van onze gastouders dat zij zich actief inzetten om deze 4 basisdoelen tot hun recht te laten komen. Hierbij ondersteunen en adviseren wij hun indien gewenst.

Buiten spelen

Buiten spelen is niet alleen goed voor de motorische ontwikkeling maar ook de sociale ontwikkeling kan buiten goed gestimuleerd worden.

Daarnaast valt er heel veel te leren van de natuur en motiveren we onze gastouders graag om hiervan gebruik te maken.

Gezonde voeding

Gezonde voeding vinden wij horen bij professionele kinderopvang. Wij kijken graag met onze gastouders naar verantwoord eten en drinken en kunnen waar nodig adviseren.

Scholing

In de hedendaagse maatschappij komt steeds weer nieuwe kennis tevoorschijn. We vinden het belangrijk dat onze gastouders op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied en daarom bieden we regelmatig scholing aan.

De scholing die wij bieden is ook voor ouders toegankelijk en interessant!